08252019Chủ nhật
Last updateThứ 4, 21 08 2019 10am

BẾ MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Thực hiện Kế hoạch công tác Giáo dục Lý luận Chính trị năm 2018,  từ ngày 27 tháng 10 năm 2018 đến ngày 5 tháng 11 năm 2018, Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 195 quần chúng ưu tú của 18 chi bộ trực thuộc, tại Hội trường A2. Đến dự phát biểu khai mạc lớp học và trực tiếp giảng dạy có đồng chí Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

lopboiduongketnapdang2018

Đồng chí Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường khai mạc lớp học

Trong bài phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng lý luận cho cán bộ, đảng viên nói chung, nhận thức về Đảng cho các đồng chí đối tượng Đảng nói riêng.

Sau lời khai mạc, đồng chí Đinh Thanh Tâm đã thông báo nội dung chương trình học tập toàn khóa của lớp học, cụ thể gồm các chuyên đề sau:

1. Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Khái quát về Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1930 đến nay.

3. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

4. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH

5. Học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Sự phát triển của Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc  (1960-2018)

Đồng chí Phạm Văn Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Báo cáo viên của lớp học

Để bảo đảm tính nghiêm túc và hiệu quả, đồng chí Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng bộ quán triệt, yêu cầu báo cáo viên phải chuẩn bị bài giảng thật chu đáo, trong quá trình lên lớp phải bảo đảm đúng giờ, lựa chọn truyền thụ cho học viên những vấn đề cơ bản nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều lệ Đảng, Quá trình rèn luyện phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh…Đồng chí Đinh Thanh Tâm cũng yêu cầu, trong quá trình học tập, các đồng chí đối tượng Đảng phải tham gia đầy đủ, học tập nghiêm túc, thảo luận sôi nổi…

Học viên nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề

Sau 10 ngày học tập, đến ngày 5 tháng 11 năm 2018 lớp học đã bế mạc với kết quả tốt đẹp: có 100% học viên tham gia đầy đủ các buổi học (195/195), 100% học viên có bài thu hoạch đạt chất lượng Khá và Giỏi. Đặc biệt, trong các buổi thảo luận, nhiều đồng chí đã thể hiện nguyện vọng tha thiết và nguyện sẽ phấn đấu liên tục, bền bỉ để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, với mục đích góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc lao động xây dựng đất nước và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Sơn La, ngày 5 tháng 11 năm 2018

PGS.TS. Phạm Văn Lực