TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC HƯỞNG ỨNG "THÁNG NHÂN ĐẠO" NĂM 2018

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Thực hiện Kế hoạch của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La về việc tổ chức “tháng nhân đạo” - tháng 5 năm 2018, chủ đề: "Nhân đạo - Từ nhận thức tới hành động", với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương trong xã hội, Trường Đại học Tây Bắc xây dựng kế hoạch số 385/KH-ĐHTB-CTĐ về việc tổ chức "Tháng Nhân đạo" năm 2018. Các nội dung hoạt động chính được triển khai như sau.

Hoạt động 1: Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ chủ động phối hợp với Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên, BCH Công đoàn cơ sở và các đơn vị trong Trường tổ chức khảo sát, lập hồ sơ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp, chỉ đạo tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trợ giúp các "địa chỉ nhân đạo" tại xã Chiềng Muôn - Mường La bằng hình thức quyên góp tiền mặt (tùy tâm). 

Hoạt động 2: Phối hợp triển khai tổ chức vận động trong toàn Trường bằng các hiện vật: đồ dùng, quần áo, chăn màn, giày dép, sách, vở… nhằm phục vụ hoạt động trợ giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, trẻ khuyết tật, mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những người dễ bị tổn thương trong xã hội tại một số xã vùng 3 của tỉnh.

Hoạt động 3: Tặng công trình nhân đạo - căn cứ số lượng tiền và hiện vật quyên góp được, Nhà trường sẽ tổ chức đợt thăm hỏi, tặng quà (bằng hiện vật quy đổi phù hợp) tại xã Chiềng Muôn - huyện Mường La của tỉnh vào tháng 6/2018.

Hoạt động 4: Tổng kết, đánh giá và tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắctrong công tác nhân đạo, thông qua đó tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, góp phần giáo dục lan tỏa các giá trị nhân đạo trong thế hệ trẻ.

Thời gian triển khai phát động: bắt đầu từ ngày 02/5 - 31/5 năm 2018. Tổng kết, đánh giá công tác vào cuối tháng 6 năm 2018.

Để có thêm nguồn lực trợ giúp các địa chỉ nhân đạo trong "Tháng Nhân đạo" năm 2018, Nhà trường kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong toàn Trường, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” với tinh thần nhường cơm - xẻ áo ủng hộ bằng tiền, vật chất để giúp các địa chỉ nhân đạo khó khăn trong tỉnh Sơn La nhân tháng "Tháng Nhân đạo" năm 2018. Các đơn vị, đoàn thể trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện (theo kế hoạch), đảm bảo "Tháng Nhân đạo" năm 2018 được tổ chức theo đúng tiến độ và đạt hiệu quả, chỉ tiêu đề ra.

Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần nhân ái trong toàn thể học sinh, sinh viên, đảng viên, cán bộ viên chức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể về công tác nhân đạo xã hội. Đồng thời, tạo phong trào thi đua, sáng tạo của các tổ chức, cá nhân, đơn vị toàn Trường trong công tác nhân đạo, thúc đẩy thực hiện hiệu quả an sinh xã hội trong toàn Trường.