06272019Thứ 5
Last updateChủ nhật, 23 06 2019 8pm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHỞI ĐỘNG CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2013-2018

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Từ ngày 05/03/2018 đến hết ngày 07/03/2018, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức thành công Khóa tập huấn về “Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục”.

Trong khoảng thời gian hạn chế, Khóa tập huấn đã diễn ra hết sức nghiêm túc. Thành phần tham dự tập huấn cũng được triệu tập sao cho vừa đảm bảo đạt được mục đích và hiệu quả đề ra vừa không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động bình thường của Nhà trường. Nội dung tập huấn đã được tính toán kỹ lưỡng để chọn lọc những vấn đề tổng quan, cơ bản, cốt lõi nhất để tập huấn theo16 chuyên đề, chia thành hai hợp phần:

- Hợp phần thứ nhất gồm 6 chuyên đề, tập huấn cho 150 người với đầy đủ thành phần cốt cán trong hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục, bao gồm: Ban Chấp hành Đảng ủy; Ban Giám hiệu; toàn thể Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn trường; trưởng, phó các phòng, ban, khoa; giám đốc, phó giám đốc các trung tâm trực thuộc Trường; trưởng, phó các bộ môn; toàn thể chuyên viên Phòng KTBĐCLGD và các chuyên viên của các phòng, ban chức năng. Mục đích chính của hợp phần này nhằm giúp cho đông đảo cán bộ, giảng viên, chuyên viên và sinh viên nắm được những vấn đề tổng quan về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; giúp cán bộ, giảng viên, sinh viên và viên chức nhìn rõ bức tranh về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam hiện nay, từ đó hiểu rõ vai trò, mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm định chất lượng trong đảm bảo chất lượng giáo dục và nắm được quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và quan điểm tiếp cận bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học mới theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT theo định hướng chuẩn đảm bảo chất lượng của Hiệp hội Giáo dục đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

- Hợp phần thứ hai gồm 10 chuyên đề, tập huấn cho 66 thành viên dự kiến sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình tự đánh giá và bảo đảm chất lượng, bao gồm: Ban Giám hiệu; thường trực Hội đồng Khoa học Đào tạo; Bí thư Đoàn Trường; Chủ tịch Hội Sinh viên; Chủ tịch Công đoàn Trường; trưởng, phó các phòng, ban; giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện; Trung tâm Thực hành Thí nghiệm; trưởng các khoa, bộ môn trực thuộc; toàn thể chuyên viên Phòng KTBĐCLGD và chuyên viên các phòng, ban chức năng dự kiến sẽ tham gia giúp việc các nhóm chuyên trách của Hội đồng tự đánh giá. Nội dung của hợp phần thứ hai chủ yếu tập huấn về nghiệp vụ và kỹ thuật cơ bản trong tự đánh giá, bao gồm: Kỹ năng nghiên cứu nội hàm các tiêu chuẩn, tiêu chí; nghiệp vụ và kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, minh chứng phục vụ cho tự đánh giá; kỹ năng xác lập danh mục thông tin, minh chứng phục vụ cho tự đánh giá; kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá chất lượng chất lượng cơ sở giáo dục đại học; kỹ năng xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm chất lượng; kỹ năng sử dung kết quả tự đánh giá trong cải tiến chất lượng. Ngoài ra, lớp tập huấn cũng được các chuyên gia giới thiệu các kỹ năng quan trọng về đăng ký và chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động đánh giá ngoài và kinh nghiệm sử dụng kết quả của quá trình tự đánh giá và kết quả kiểm định trong cải tiến chất lượng giáo dục.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, khoá tập huấn bước đầu đã đạt hiệu quả làm chuyển biến nhận thức của mọi thành viên trong toàn Trường về bảo đảm chất lượng giáo dục để thường xuyên thực hành cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc duy trì hoạt động thường xuyên của bộ máy đảm bảo chất lượng bên trong. Các thành viên tham gia tập huấn đã nắm được nội hàm cơ bản của các tiêu chuẩn, tiêu chí và bộ mốc chuẩn; nắm bắt được các nghiệp vụ và kỹ năng tự đánh giá cơ bản, đảm bảo có thể tự tin thực hành tự đánh giá Trường Đại học Tây Bắc giai đoạn 2013-2017.

Thành công ban đầu của khóa tập huấn chính là nhờ sự quan tâm đặc biệt của NGƯT. TS. Đinh Thanh Tâm - Hiệu trưởng Nhà trường đối với công tác bảo đảm chất lượng giáo dục. Không khí lớp học trong ba ngày tập huấn đã tự nói lên tinh thần cầu thị, thái độ học tập nghiêm túc, sự khao khát muốn được trau dồi kiến thức  và kinh nghiệm để làm việc của toàn thể học viên. Thành công của lớp học cũng chính là nhờ sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trung tâm đã cử Đoàn chuyên gia với những cán bộ giàu kinh nghiệm như PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc TTKĐCLGD, TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Phòng Đánh giá và Công nhận chất lượng giáo dục, TS. Trần Hữu Lượng - Trưởng Phòng Hợp tác - Phát triển của Trung tâm. Các chuyên gia đã vượt một chặng đường dài trên 300 km đến với Tây Bắc để trực tiếp giảng dạy, nhiệt tình hướng dẫn anh chị em học viên dưới thời tiết gió lào hanh khô Tây Bắc ngay sau kỳ nghỉ Tết. 

Ngay sau khóa tập huấn, Trường Đại học Tây Bắc đang tích cực chuẩn bị cho các công việc trong chuỗi hoạt động đảm bảo chất lượng một cách khoa học, bài bản. Đó là việc điều chỉnh tầm nhìn và  mục tiêu chiến lược phát triển Nhà trường trong bối cảnh cách mạng 4.0 đối với giáo dục đại học; xác định lại sứ mạng và xác định rõ các giá trị văn hóa cốt lõi của Nhà trường. Ngay trong thời gian này, Nhà trường đang kiện toàn Hội đồng tự đánh giá giai đoạn 2013 - 2017 để tiến hành đánh giá Trường theo bộ tiêu chuẩn định hướng đảm bảo chất lượng AUN-QA. Đồng thời với các hoạt động nói trên là việc thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng giai đoạn 2018-2022 nhằm thường xuyên cải thiện chất lượng giáo dục. Tiếp nối việc điều chỉnh mục tiêu chiến lược phát triển chung của Trường, các phòng, ban chức năng sẽ tiến hành xây dựng các chiến lược thành phần trong các hoạt động như tuyển sinh và đào tạo, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, sử dụng và phát triển nguồn lực tài chính, xây dựng và phát triển đội ngũ và chiến lược phục vụ cộng đồng.

Một bầu không khí tinh thần làm việc hứng khởi đang hiện hữu tại Trường Đại  học Tây Bắc thân yêu.

Một số hình ảnh tại Khóa tập huấn: