06202018Thứ 4
Last updateChủ nhật, 17 06 2018 12am

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA SỐ 4 THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2016 – 2017

Sáng ngày 4/8/2017 tại Trường Đại học Cần Thơ, Cụm thi đua số 4 thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm học 2016 - 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Dự Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo 6 trường đại học trong Cụm thi đua thi đua số 4: Trường ĐH Tây Bắc, Trường ĐH Tây Nguyên, Trường ĐH Đà Lạt, Trường ĐH Kiên Giang, Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Cần Thơ; các đồng chí phụ trách công tác thi đua ở các trường và Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, lãnh đạo một số phòng, khoa, trung tâm Trường Đại học Cần Thơ. Chủ trì Hội nghị: PGS.TS Hà Thanh Toàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ và TS. Đoàn Đức Lân – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2016 - 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Báo cáo tổng kết nêu rõ: Qua một năm thực hiện phong trào thi đua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp ủy đảng, Thủ trưởng các đơn vị cùng sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trong Cụm Thi đua 4 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình cũng như các giao kết thi đua đã ký. Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng cũng được chú trọng, kịp thời động viên phong trào. Đặc biệt, các đơn vị thuộc Cụm đã có những cách thức giao lưu, phối hợp với nhau, từ đó giúp các trường thực hiện công tác chuyên môn có hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Về phương hướng, nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua năm học 2017-2018, các đơn vị trong Cụm Thi đua 4 khẳng định quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng năm học mới, tiếp tục kiện toàn và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

PGS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ và TS. Đoàn Đức Lân, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Bắc

chủ trì Hội nghị

Hội nghị thảo luận một số vấn đề về thực hiện phong trào thi đua theo hướng thiết thực, có chiều sâu, hiệu quả, tăng cường phối hợp giữa các trường trong cụm để trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế. Hội nghị cùng nhau bình xét, suy tôn danh hiệu Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường Đại học Tây Bắc và Trường Đại học Tây Nguyên. Đồng thời, Hội nghị thống nhất bầu Trường Đại học Cần Thơ làm Cụm trưởng năm học 2017 – 2018,  Trường Đại học Tây Nguyên làm Cụm phó.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: