07222018Chủ nhật
Last updateThứ 4, 18 07 2018 7am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
NHIỀU CƠ HỘI MỞ RA CHO THÍ SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2018 Viết bởi Thu Thúy - Ngọc Bách (http://www.nhandan.com.vn/) Lượt xem: 82
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LÀM VIỆC VỚI ĐẠI DIỆN DỰ ÁN AUS4EQUALITY/GREAT Viết bởi Lò Quỳnh Nhung, Phòng KHCN&HTQT Lượt xem: 105
HỘI THẢO “NHU CẦU VỀ MẶT KỸ NĂNG ĐỐI VỚI NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM” Viết bởi Trần Ngọc Đỉnh - Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 97
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 TẠI HỘI ĐỒNG THI TỈNH SƠN LA Viết bởi Cầm Phước - BTNB Lượt xem: 215
ĐỒNG HÀNH VỚI CÔNG TÁC HỖ TRỢ LƯU HỌC SINH LÀO KHOA KINH TẾ Viết bởi Đoàn Thanh Hải - Khoa Kinh tế Lượt xem: 63
LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017- 2018 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Cầm Phước - BTNB Lượt xem: 127
HỘI THI GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI TỈNH SƠN LA NĂM 2018 Viết bởi Cầm Phước - BTNB Lượt xem: 201
TÔN VINH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TỈNH SƠN LA Viết bởi Cầm Phước - BTNB Lượt xem: 187
KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH WILL 2 “HÀNH TRÌNH HỖ TRỢ PHỤ NỮ TRONG LÃNH ĐẠO” Viết bởi Lường Hoài Thanh - Khoa Sử - Địa Lượt xem: 152
TẬP HUẤN “NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA GIẢNG VIÊN NHẰM HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN KHÓ KHĂN” Viết bởi Hoàng Thị Thanh Giang - Khoa Sử - Địa Lượt xem: 144