03252019Thứ 2
Last updateThứ 2, 18 03 2019 8am

Thông báo

12
3-2019

THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019

----------------------------------------------------------
12
3-2019

THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

----------------------------------------------------------
08
3-2019

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019

----------------------------------------------------------
14
3-2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ẢNH "TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRONG TÔI" NĂM 2019

----------------------------------------------------------
06
3-2019

THÔNG BÁO LẦN 2 V/V TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VỚI TÌNH NGUYỆN VIÊN ÚC

----------------------------------------------------------
04
3-2019

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VỚI TÌNH NGUYỆN VIÊN ÚC

----------------------------------------------------------
01
3-2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI SỐ HÓA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

----------------------------------------------------------
25
2-2019

THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LHS NƯỚC CHDCND LÀO NĂM 2019

----------------------------------------------------------
18
2-2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017

----------------------------------------------------------
04
3-2019

QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ

----------------------------------------------------------