Tiếng Việt | English

Bạn đang ở: HomeGiới thiệuGroup1Giới thiệu chungSơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

TT

TÊN ĐƠN VỊ

CẤP TRƯỞNG

CẤP PHÓ

1

Ban Giám hiệu

NGƯT.TS. Nguyễn Văn Bao

NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm

NGƯT.TS. Nguyễn Triệu Sơn

TS. Đoàn Đức Lân

2

Phòng Tổ chức Cán bộ

ThS. Bùi Mạnh Thắng

ThS. Phạm Thị Hòa

3

Phòng Hành chính - Tổng hợp

TS. Nguyễn Hoàng Yến

ThS. Vũ Tiến Thuận

TS. Lê Thị Vân Anh

4

Phòng Công tác chính trị - Quản lý người học

ThS. Lừ Thị Minh

ThS. Dương Văn Mạnh

5

Phòng Đào tạo Đại học

TS. Đỗ Hồng Đức

ThS. Phan Thanh Hải

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

6

Phòng Đào tạo Sau Đại học

TS. Nguyễn Văn Hồng

TS. Khổng Cát Cương

7

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

ThS. Phạm Minh Thông

ThS. Lò Bình Minh

8

Phòng Thanh tra - Pháp chế

ThS. Lò Văn Nét

ThS. Kiều Văn Đông

9

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

TS. Vũ Trọng Lưỡng

ThS. Hoàng Văn Thảnh

TS. Đoàn Thị Kiều Oanh

10

Phòng Kế toán - Tài chính

ThS. Đặng Thị Thu Huệ

ThS. Nguyễn Thị Mai Hồng

11

Phòng Quản trị Cơ sở vật chất

ThS. Nguyễn Duy Quang

ThS. Hà Văn Niệm

12

Ban Quản lý Khu Nội trú

ThS. Vũ Mạnh Cường

ThS. Trương Ngọc Kiên

13

Trạm Y tế

Phan Văn Hưng

 

14

Khoa Toán - Lý - Tin

TS. Hoàng Ngọc Anh

ThS. Mai Văn Tám

TS. Mai Anh Đức

15

Khoa Ngữ văn

TS. Bùi Thanh Hoa

ThS. Phạm Thị Phương Huyền

16

Khoa Sử - Địa

TS. Phạm Văn Lực

TS. Đỗ Thúy Mùi

ThS. Đinh Ngọc Ruẫn

17

Khoa Lý luận Chính trị

TS. Lê Thị Hương

TS. Phạm Thị Thu Hà

18

Khoa Sinh - Hóa

TS. Phạm Văn Nhã

ThS. Doãn Văn Kiệt

ThS. Lò Mai Thu

19

Khoa Tiểu học Mầm non

TS. Vũ Tiến Dũng

ThS. Điêu Thị Tú Uyên

20

Khoa Thể dục Thể thao

ThS. Trần Văn Hạnh

ThS. Nguyễn Văn Chiêm

21

Khoa Ngoại ngữ

ThS. Phạm Thị Hồng Thanh

ThS. Nguyễn Thị Thủy

22

Khoa Kinh tế

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

ThS. Đoàn Thanh Hải

ThS. Hoàng Xuân Trọng

23

Khoa Nông - Lâm

TS. Vũ Quang Giảng

ThS. Nguyễn Văn Khoa

Thiếu 1

24

Ban Y - Dược

TS. Cao Đình Sơn

 

25

Bộ môn Tâm lý - Giáo dục

TS. Nguyễn Thị Nhung

ThS. Nguyễn Quốc Thái

26

Trung tâm Thông tin - Thư viện

ThS. Ngô Đức Quyền

ThS. Trần Anh Dũng

ThS. Lò Thị Thương

27

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

ThS. Phạm Quốc Thắng

ThS. Đỗ Thị Thanh Trà

28

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh sinh viên Tây Bắc

NGƯT.TS. Nguyễn Văn Bao

ThS. Nguyễn Thanh Sâm

Thượng tá Phạm Ngọc Đàm

29

Trung tâm Nghiên cứu văn hóa các dân tộc Tây Bắc

ThS. Hoàng Văn Viện

TS. Trần Hạnh Nguyên

30

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ

TS. Cao Đình Sơn

 

 

31

Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ kinh tế

 

 

32

Công đoàn cơ sở

NGƯT.TS. Nguyễn Triệu Sơn

ThS. Bùi Mạnh Thắng

33

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

ThS. Hà Văn Niệm

ThS. Vũ Tiến Thuận

ThS. Hoàng Xuân Trọng

ThS. Nguyễn T. Hồng Nhung

34

Hội Sinh viên

ThS. Lèo Thị Thủy

CN. Trần Ngọc Đỉnh

SV. Tòng Văn Luân

35

Hội Chữ Thập đỏ

ThS. Nguyễn Thanh Sâm

 

 

Website một số trường ĐH, CĐ

Website cũ của trường

Trường ĐHSP Hà Nội

Trường Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Cần Thơ

Liên kết mạng xã hội

  facebook-button

  twitter-buttom

  google-plus

Thống kê truy cập