Bảo đảm chất lượng

CÁC VĂN BẢN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG THEO YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ THEO CÁC TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM NHÀ TRƯỜNG

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

1. Quyết định Hội đồng tự đánh giá

2.  Kế hoạch tự đánh giá CSGD giai đoạn 2013-2018

3. Báo cáo về các điều kiện BĐCL năm 2018

4. Đề cương Báo cáo tự đánh giá giai đoạn 2013-2018

5. Công văn đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục

6. Báo cáo tự đánh giá năm 2013