Tiếng Việt | English

Bạn đang ở: HomeHợp tác quốc tếVăn bản HTQTQUY ĐỊNH Về quản lý công tác hợp tác quốc tế của Trường Đại học Tây Bắc

QUY ĐỊNH Về quản lý công tác hợp tác quốc tế của Trường Đại học Tây Bắc

1. Qui định này áp dụng cho các quan hệ và hoạt động hợp tác quốc tế (sau đây gọi chung là hợp tác quốc tế) trong phạm vi quản lý của Trường Đại học Tây Bắc.

2. Đối tượng điều chỉnh của Qui định này: gồm các tổ chức, các đơn vị trực thuộc Trường ĐHTB (sau đây gọi chung là đơn vị trực thuộc ), cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của Trường ĐHTB.

 

 

Chi tiết xem trong file đính kèm tại đây

Website một số trường ĐH, CĐ

Website cũ của trường

Trường ĐHSP Hà Nội

Trường Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Cần Thơ

Liên kết mạng xã hội

  facebook-button

  twitter-buttom

  google-plus

Thống kê truy cập