Tiếng Việt | English

Bạn đang ở: HomeĐào tạoGroup1Các ngành đào tạoĐào tạo Đại họcCHỈ ĐẠO CỦA TRƯỜNG VỀ KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VÀ THI CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

CHỈ ĐẠO CỦA TRƯỜNG VỀ KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VÀ THI CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

     Một học kỳ nữa lại chuẩn bị kết thúc. Bên cạnh những công việc bộn bề, rất cần sự quan tâm chỉ đạo, Ban Giám hiệu vẫn chú trong tới công tác thi cử, đánh giá chất lượng đào tạo. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi hết học kỳ I năm 2015 - 2016, Nhà trường đã tập trung chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Phòng KTBĐCLGD khẩn trương hoàn thành một số công việc.

     Kỳ thi kết thúc học phần và thi cuối học kỳ I các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy và dự bị đại học, sẽ diễn ra từ ngày 9/12/2015 đến ngày 19/2 /2016.  Ngay từ đầu tháng 11, Ban Giám hiệu nhà trường đã có ý kiến chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy trình tổ chức kỳ thi.

     Ngày 20/11/2015, Nhà trường đã ký Quyết định 1174/QĐ-ĐHTB, phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2015 - 2016 các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy. Tại Kế hoạch này có 485 học phần, 1095 Tổ thi, 1027 phòng thi và dự kiến có khoảng 40.000 lượt sinh viên dự thi. Kế hoạch thi này được xếp trên phần mềm quản lý đào tạo Edusoft  theo đúng quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Các thông tin cần thiết về lịch thi như mã học phần, số thí sinh dự thi, buổi thi, ngày thi, phòng thi…đều được niêm yết rõ ràng. Kế hoạch thi này đã được đưa lên cổng thông tin đào tạo, để mọi người nắm bắt và đặc biệt sinh viên phải tra cứu kỹ. Nếu có những thắc mắc, sai sót hoặc cần điều chỉnh, phải báo lại Phòng KTBĐCLGD để kịp thời cập nhật.

     Cùng ngày 20/11/2015, Nhà trường đã có Công văn số 1019/ĐHTB gửi tới các khoa và bộ môn trực thuộc để chỉ đạo thực hiện một số công việc của kỳ thi. Theo tinh thần Công văn này, các nội dung cần thực hiện là:

     - Hướng dẫn sinh viên tra cứu lịch thi: Mỗi sinh viên phải tự tra cứu và ghi chép lại lịch thi cá nhân với đầy đủ thông tin về học phần thi, ngày thi, buổi thi, giờ thi, phòng thi…

     -  Đề xuất giảng viên ra đề thi đối với các học phần do khoa/bộ môn giảng dạy: Mỗi học phần thi viết ra 3 đề thi kèm theo đáp án và hướng dẫn chấm. Mỗi học phần thi trắc nghiệm ra 3 mã đề khác nhau.

     -  Nộp danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi: Danh sách này cần được trưởng khoa ký xác nhận.

     - Nộp bảng điểm quá trình: Bảng điểm này do các khoa tập hợp và nộp cho Phòng KTBĐCLGD ngay sau khi kết thúc giảng dạy học phần.

     - Đề xuất danh sách giảng viên coi thi theo đúng số lượng phân bổ cho từng đơn vị đối với từng buổi thi.

     - Đề xuất danh sách giảng viên chấm thi: Mỗi phòng thi có 2 giảng viên chấm.

     Các đơn vị, cán bộ giảng viên và sinh viên toàn trường cần quan tâm đến kỳ thi này để nắm được những việc liên quan và sắp xếp công tác hợp lý tránh chồng chéo. Đặc biệt sinh viên, ngoài việc học tập, ôn thi, chuẩn bị hành trang kiến thức thật tốt, còn phải tra cứu nắm chắc, thực hiện nghiêm túc lịch thi cá nhân.

Website một số trường ĐH, CĐ

Website cũ của trường

Trường ĐHSP Hà Nội

Trường Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Cần Thơ

Liên kết mạng xã hội

  facebook-button

  twitter-buttom

  google-plus

Thống kê truy cập