08072020Thứ 6
Last updateThứ 2, 03 08 2020 2pm

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII

HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC TỪ 2015 – 2019

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

1. Giới thiệu Tạp chí Khoa học

Tạp chí Khoa học - Đại học Tây Bắc là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Quy chế và tổ chức hoạt động của Nhà trường. Nhiệm vụ của Tạp chí là công bố kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Tây Bắc và các cá nhân, đơn vị ngoài Trường.

Tạp chí được thành lập theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 38/GP-BTTTT ngày 10/02/2015 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông và theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc. Hội đồng Biên tập Tạp chí, gồm: 01 Tổng biên tập, 01 Phó Tổng biên tập và 27 ủy viên thường trực, với 4 GS, 11 PGS và 14 TS (12 thành viên đến từ  các cơ quan khác: Tạp chí Văn học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Lâm nghiệp). Ban Thư ký gồm 6 thành viên kiêm nhiệm.

Tạp chí nhận bài của các tác giả trong và ngoài trường. Nội dung bài báo đăng trong Tạp chí là kết quả các công trình nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn, có giá trị khoa học chưa từng công bố trên các ấn phẩm giấy và trên Internet.

2. Kết quả hoạt động của Tạp chí  từ 2015 - 2019

Công tác điều hành hoạt động Tạp chí dần đi vào ổn định và các thành viên Tòa soạn tích lũy được các hiểu biết, kỹ năng và kinh nghiệm cho công tác.

Đã xây dựng thành công website Tạp chí và sử dụng tại địa chỉ http://www.tapchi.utb.edu.vn, cập nhật bản in online ngay sau khi biên tập xong.

Đã hợp tác với các nhà khoa học trong cả nước tham gia tư vấn, phản biện cho Tạp chí, gồm các cơ quan như: Viện hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Kinh tế quốc dân...

Tạp chí cũng đã được nhiều tác giả ở nhiều nơi biết đến và gửi bài.

Trong giai đoạn 2015 - 2019, Tạp chí đã xuất xuất bản 18 số (gồm in và online) với tổng số bài báo nhận được là 442, trong đó có 328 (chiếm tỉ lệ 74,3%) bài của tác giả trong Trường, 114 (chiếm 25,7%) bài của tác giả ngoài Trường; 278 bài được xét duyệt đăng (229 bài của tác giả trong Trường và 49 bài của tác giả ngoài Trường). Chất lượng bài báo ngày càng được hoàn thiện và nâng cao hơn.

Tạp chí được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tính điểm 05 ngành: Nông nghiệp - Lâm Nghiệp (0-0,5), Toán học (0-0,5), Sinh học (0-0,25), Giáo dục học (0,-0,25), Ngôn ngữ học (0-0,25).

Thống kê bài báo từ 2015 – 2019

tckhdhtb2020

3. Ý kiến thảo luận

Trong 5 năm qua, Tạp chí đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy vẫn còn các tồn tại, hạn chế như: vẫn còn thiếu bài, chưa đủ để xuất bản, đặc biệt lĩnh vực Khoa học Tự nhiên – Công nghệ; chất lượng của một số bài viết gửi đến Tạp chí chưa đảm bảo, lỗi văn phong, chính tả nhiều, nhiều tác giả chưa đọc thể lệ gửi bài, chưa format theo quy định của Tạp chí, nhiều bài với các nghiên cứu đã công bố... mặc dù nhiều bài như vậy đã được phản biện thông qua nhưng khi Hội đồng Biên tập họp và yêu cầu chỉnh sửa lại nhiều; do đó khâu yêu cầu tác giả chỉnh sửa lại mất nhiều thời gian dẫn tới khâu biên tập lại cũng mất thời gian; Khâu phản biện một số bài còn chưa thực sự chặt chẽ, chậm tiến độ; Việc in ấn chưa đảm bảo được tiến độ do chưa tìm được Nhà in ổn định, giá cả cao...

Để công tác tác Tạp chí ngày càng hoạt động ổn định cần khắc phục sớm những khâu này và bám sát kế hoạch đề ra trong những năm tiếp theo.

Một số giải pháp

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động Tạp chí. Đổi mới phương thức làm việc của Hội đồng Biên tập và Ban Thư ký. Đảm bảo sự khách quan, nghiêm túc, trung thực trong các khâu hoạt động của Tạp chí. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Tạp chí. Tham khảo, học hỏi kinh nghiệm của các tạp chí khoa học khác và vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn hoạt động Tạp chí Khoa học của Nhà trường.

Tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động của Tạp chí. Xúc tiến hợp tác quốc tế trong công tác Tạp chí.

Khuyến khích tinh thần làm việc trách nhiệm, tận tâm, những đóng góp tích cực vì sự tiến bộ của Tạp chí và uy tín của Nhà trường.

Chú trọng quản lý, hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ KHCN một cách hiệu quả để có được các sản phẩm là những công bố khoa học có giá trị.

Tiếp tục đề nghị Hội đồng chức danh GS cấp Nhà nước đưa vào danh mục Tạp chí tính điểm: Một số ngành như Khoa học trái đất, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Sử học, Triết học, Văn học… có số bài nhiều cần quan tâm trước, chuẩn bị.

Tăng cường viết bài, xuất bản bài báo bằng tiếng Anh: Tạp chí đã có một số bài viết bằng tiếng Anh, cần có biện pháp khuyến khích các tác giả viết bài hơn như: ưu tiên đăng trước…

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đăng bài nhất định đối với các giảng viên thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp (Theo kết luận cuộc họp của Hội đồng Khoa học Đào tạo ngày 24/5/2019):

+ Đối với nhiệm vụ KHCN các cấp bắt đầu phê duyệt thuyết minh thực hiện từ năm 2019 phải công bố ít nhất 01 bài trên Tạp chí khoa học Nhà trường;

+ Đối với các PGS, Tiến sĩ trong hai năm phải là tác giả đứng đầu (tác giả chính) ít nhất 01 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học Nhà trường, thực hiện từ tháng 06/2019;

+ Đối với các giảng viên đang học nghiên cứu sinh, trong thời gian đào tạo phải là tác giả đứng đầu (tác giả chính) ít nhất 01 bài đăng trên Tạp chí Khoa học Trường, thực hiện đối với các NCS nhập học từ năm 2017;

+ Đối với các giảng viên còn lại trong ba năm phải là tác giả đứng đầu (tác giả chính) ít nhất 01 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học Nhà trường, thực hiện từ tháng 06/2019.

tckhdhtb20201

tckhdhtb20202