07102020Thứ 6
Last updateThứ 5, 09 07 2020 5pm

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA CƠ SỞ LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2020 – 2023, VỚI TINH THẦN PHÁT HUY TRÁCH NHIỆM, DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT VÀ SÁNG TẠO

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Là Chi bộ mới thành lập, theo Quyết định số 315-QĐ/ĐU ngày 08/08/2019 của Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc trên cơ sở hợp nhất 04 chi bộ (Chi bộ khoa Lý luận chính trị, Chi bộ khoa Thể dục thể thao, Chi bộ khoa Ngoại ngữ, Chi bộ Bộ môn Tâm lý giáo dục), Chi bộ Khoa Cơ sở có tổng số 66 đảng viên, trong đó: 58 đảng viên chính thức, 08 đảng viên dự bị; Về trình độ chuyên môn: 11 tiến sĩ, 48 thạc sĩ, 07 sinh viên.

Với đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ trung, năng động, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cao, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mảng, lĩnh vực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ có nhiều đổi mới theo hướng nhanh, gọn, sát thực tế, hiệu quả thiết thực, phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả cao, được Nhà trường và các cấp ghi nhận. Năm 2018 và 2019, 100% đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Công tác chuyên môn luôn đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch của Nhà trường. Tổng số giờ dạy 2018 - 2020 của toàn Khoa Cơ sở là hơn 34.000 giờ chuẩn. Tham gia thực hiện 02 đề tài cấp tỉnh, 01 đề tài cấp Bộ, 10 đề tài cấp cơ sở của giảng viên, trên 80 bài báo đã đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành, hội thảo quốc gia... Đa số giảng viên có ý thức thường xuyên cập nhật thông tin, tự học tập, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn. Có 98 % giảng viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 10 đ/c đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 02 giảng viên được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La; 04 giảng viên được nhận Bằng khen cuả Tỉnh đoàn Sơn La, 98% sinh viên đỗ tốt nghiệp. Các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên được Khoa đặc biệt quan tâm tổ chức thi cấp Khoa và tuyển chọn, bồi dưỡng cho đội tuyển tham gia dự thi cấp Trường. Thường xuyên chú trọng bồi dưỡng kiến thức cho các đợt kiến, thực tập sư phạm đạt kết quả tốt, 100 % đạt yêu cầu trở lên. 100% sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp xếp loại xuất sắc...

Để có được kết quả trên, Chi bộ luôn ý thức công tác tư tưởng, chính trị có vai trò quan trọng, định hướng nhận thức, động cơ và hành động của mỗi đảng viên, qua đó thể hiện tinh thần tiên phong gương mẫu của đảng viên. Cụ thể: Công tác tư tưởng chính trị đã được Chi bộ đặc biệt quan tâm. Các đảng viên trong chi bộ luôn có ý thức nâng cao nhận thức chính trị, tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng do Đảng bộ tổ chức. Các nghị quyết Trung ương, các chỉ thị của Bộ chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ, của Đảng bộ đều được quán triệt tới tất cả các đảng viên của Chi bộ, nhất là công tác chỉnh đốn Đảng, được triển khai nghiêm túc và có hiệu quả, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sông, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong công việc cũng như cuộc sống, đảng viên trong Chi bộ luôn giữ được phẩm chất, đạo đức của người đảng viên cộng sản, của người giảng viên. Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị. Có thể nói, sự thành công trong các phong trào của Khoa đều có sự đóng góp rất lớn của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, các đảng viên Chi bộ đã thông qua Báo cáo chính trị, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020; tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2023. Bên cạnh đó, các bài phát biểu, tham luận, đã nêu ra nhiều ý kiến có ý nghĩa sâu sắc, sát thực tế, bên cạnh việc bày tỏ vui mừng với những kết quả đạt được, các đảng viên đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng, tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và những nguy cơ, thách thức trong thời gian tới của đơn vị, đồng thời đề xuất những ý kiến đóng góp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, xây dựng Chi bộ, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Tại Đại hội, Chi bộ được lắng nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đoàn Đức Lân - Ủy viên BTV, Chủ tịch Hội đồng Trường, đã đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của tập thể Chi bộ Khoa Cơ sở đã đạt được trong thời gian qua. Cũng tại đại hội, đồng chí đã đề nghị tập thể Chi bộ: Tiếp tục giữ vững mối đoàn kết gắn bó trong nội bộ, phát huy những kết quả đã đạt được để phát triển trên mọi mặt, trong đó cần chú trọng việc học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh cho mỗi cán bộ, đảng viên; Tăng cường bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ; tích cực đổi mới các hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng sinh hoạt của Chi bộ; Quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quy định, Điều lệ của Đảng; Đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ; Chi bộ cần phải phát huy trách nhiệm đầu tàu trong phong trào chung của Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc; Mỗi đảng viên của Chi bộ cần phải nêu cao tinh thần gương mẫu, thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác giảng dạy, nâng cao trình độ tin học, ngoại  ngữ, có ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thời kỳ mới…

Mục tiêu phân đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2023 là: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh các năm 2020, 2021, 2022; 100% đảng viên được quán triệt đầy đủ các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, tham gia học tập, nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các nội dung; 100% đảng viên chấp hành đúng Điều lệ Đảng; 100% cán bộ đảng viên xây dựng bản cam kết rèn luyện, phấn đấu hàng năm và bản kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm; 100% đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành nhiệm vụ trong từng năm và cả nhiệm kỳ, trong đó mỗi năm có 75% trở lên đảng viên đạt hoàn thành xuất tốt nhiệm vụ, 15% đến 20% đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kiểm tra chuyên môn đối với giảng viên: phấn đấu 100% đạt trung bình trở lên, trong đó có 80% khá, giỏi. 10 đề tài NCKH cấp cơ sở/năm trở lên.

Đối với sinh viên: 90% xếp loại kết quả rèn luyện đạt trung bình trở lên, trong đó có 60% khá giỏi; Tốt nghiệp cuối khoá đạt 95%, xếp loại TN có 50% đạt loại khá, giỏi; Kiến tập, thực tập, giáo dục quốc phòng đạt 100%, trong đó 70% khá giỏi ; Có 15 đề tài NCKH cấp trường của sinh viên/năm trở lên; Có 30 sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp/năm trở lên; Mỗi năm công nhận được 30 đối tượng Đảng trở lên; Xét kết nạp Đảng 10 quần chúng/năm trở lên.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu trực tiếp 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Đại hội Chi bộ Khoa Cơ sở đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo các yêu cầu đề ra. Đại hội đã kiểm điểm, tổng kết đánh giá, khẳng định những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2020, nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại trong công tác quản lý, trong việc lãnh đạo và điều hành để đề ra các biện pháp khắc phục để sửa chữa, bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2020 - 2023. Với sự tin tưởng và nhất trí cao, các đảng viên chính thức tham dự Đại hội Chi bộ Khoa Cơ sở đã biểu quyết 100% tán thành Nghị quyết đại hội và Chương trình hành động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023,  thể hiện sự quyết tâm, cố gắng, tập thể cán bộ đảng viên luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023./.

dhcbkcs20 23

Ảnh: Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII