• Tiện ích mở rộng

  • ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHÓA XXIII

  • BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI

  • 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Tin - Bài - Ảnh

THƯ TỪ TRƯỜNG SA

THƯ TỪ TRƯỜNG SA

08 Tháng 7 2020
----------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC TỪ 2015 – 2019

HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC TỪ 2015 – 2019

08 Tháng 7 2020
----------------------------------------------------------

Thông báo

09
7-2020

Quy chế cung cấp, sử dụng và thu hồi địa chỉ thư điện tử Trường Đại học Tây Bắc

----------------------------------------------------------
05
6-2020

THÔNG BÁO V/v tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020

----------------------------------------------------------
23
6-2020

THÔNG BÁO Chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020

----------------------------------------------------------
08
7-2020

THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng 07 năm 2020

----------------------------------------------------------
05
6-2020

KẾ HOẠCH Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020

----------------------------------------------------------
01
7-2020

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng thẩm định giá

----------------------------------------------------------
01
7-2020

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ tư vấn lựa chọn nhà thầu

----------------------------------------------------------